Uşak Üniversitesi 2021 yılı İç Denetim Programı kapsamında, 27.04.2021 Salı günü Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ve 29.04.2021 Perşembe günü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile denetim açılış toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Toplantılara İç Denetim Birim Başkanı Dr. Burcu BURSALI, İç Denetçi Çetin GÜVEN, ilgili birim yöneticileri ve personeli katılım sağlamış, denetim faaliyeti ile ilgili süreçler, denetimden beklentiler, denetimin sağlayacağı faydalar ve iletişimin nasıl gerçekleştirileceği konuları ele alınmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı UAM

Strateji Geliştirme DB

 


29 Nisan 2021