2019-2021 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2019 Yılı İç Denetim Programı, Sayın Rektörümüzün 31.12.2018 tarih ve E.48486 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulmuştur.

İç Denetim Plan ve Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39’uncu ve 40’ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 20’nci ve 21’inci maddeleri" uyarınca hazırlanmıştır.

         İç Denetim Plan ve Programının hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan “Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen usul ve esaslar dikkate alınmıştır. 


Oluşturma: 07 Ocak 2019