Uşak Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla; risk yönetimi, yönetişim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle Kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır.