Uluslararası standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygun, etkili ve verimli iç denetim faaliyetlerini Üniversitemiz hizmetlerine azamî değer katacak şekilde yürütmektir.